Blog

Η φίλτρανση επιτυγχάνει τον καθαρισμού του νερού

Φίλτρα νερού η καλύτερη μέθοδος για  τον καθαρισμό του νερού Τα φίλτρα νερού είναι η καλύτερη μέθοδος για την απομάκρυνση μολυσματικών μικροοργανισμών και σωματιδίων (άμμος, σκουριά, λάσπη) από το νερό Η φίλτρανση του νερού ,με ένα λεπτό φυσικό φράγμα ,καθορίζει αποτελεσματικά το πόσιμο νερό. Η φίλτρανση με ενεργό άνθρακα αποτελεί μια αποδεκτή ευρέως ουσία διήθησης . Ο ενεργός άνθρακας εξολοθρεύει πτητικές ουσίες ,οργανικές ενώσεις ,φυτοφάρμακα κ.αΤα συστήματα διήθησης ιζημάτων και δεξαμενών απομακρύνουν κάθε μολυσματική ένωση και το πόσιμο νερό εισέρχεται καθαρό στο σπίτι .Ο καθαρισμός του πόσιμου νερού μέσω της φίλτρανσης Ο καθαρισμός του νερού μέσα από τη διαδικασία της φίλτρανσης αντιμετωπίζει με δραστικό τρόπο τα προβλήματα χρώσης .Όταν υπάρχουν λεκέδες στα υδραυλικά συστήματα ,αυτές επηρεάζουν όλο το σπίτι (τα φωτιστικά ,τις οικιακές συσκευές κ.τ.λ.) καθώς αποτελούν μολυσματικές ουσίες . Ζητήματα οσμής του νερού Η άσχημη οσμή του νερού ενδέχεται να διαχέεται και εκτός της βρύσης που χρησιμοποιείται εάν υπάρχει πρόβλημα σε μεγάλη έκταση. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετίζεται με την επεξεργασία του νερού ,για ολόκληρο το κτίριο ή τη μεμονωμένη βρύση .Φίλτρανση του νερού Η φίλτρανση του νερού βελτιώνει προβλήματα μυρωδιών και άσχημης γεύσης του νερού με τις παρακάτω επιλογές.Ενεργός άνθρακας  ΑντίστροφηώσμωσηΑπόσταξηΑπιονισμόςΥπερδιήθησΟξείδωση/ΔιήθησηΑπολύμανση/Διήθηση Ρυθμίσεις pH υψηλότερες ή χαμηλότερες  Ανταλλαγή Ανιόν Ηλεκτρόδιάλυση Ανταλλαγή κατιόντων Ζητήματα θολότητας ή αποχρωματισμού του νερού

Ιζήματα στο νερό

Η θολότητα σχετίζεται με την ύπαρξη μικροβίων στο νερό ή σωματιδίων στερεάς ύλης που είναι σε αιωρούμενη κατάσταση στο νερό ,όπως μετράτε από την ποσότητα σκέδασης και απορρόφησης των ακτίνων του φωτός. Η θολότητα κάνει το νερό αδιαφανές ενώ μετράτε σε μονάδες νεφελομετρικής θολότητας (NTU).Το πόσιμο νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5NTU.Η θολότητα δεν είναι εύκολα υπολογίσιμη καθώς αλλιώς αντανακλούν στο νερό τα σκουρόχρωμα και αλλιώς τα λευκά σωματίδια ,αλλιώς τα μεγάλα και αλλιώς τα μικρά σωματίδια . Η φίλτρανση του νερού μπορεί να βελτιώσει τη θολότητα και τον αποχρωματισμό του νερού. Θολότητα εμφανίζεται τόσο στο μπάνιο όσο και στη βρύση της κουζίνας. Για να αντιμετωπισθεί η θολότητα στο μπάνιο απαιτείται επεξεργασία του νερού για ολόκληρο το σπίτι. Ζητήματα οξύτητας και χαμηλού pH H οξύτητα σε ποσότητα διαλύματος ,εξουδετερώνει το αλκαλικό μέρος του διαλύματος .Διαλύματα με pH μικρότερο από 7 είναι όξινα ,ενώ με pH μεγαλύτερο από το 7 είναι αλκαλικά .Όταν το pH είναι χαμηλό ενδέχεται να υπάρχει χαλκός στο νερό(πράσινοι λεκέδες σε νεροχύτες ,μπάνιο ) Ηφίλτρανση μπορεί να βελτιώσει την οξύτητα του νερού Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει αναφορά σε φίλτρα εξουδετέρωσης οξέος ασβεστίου η μαγνησίου ή τη μείωση του ελεύθερου διοξειδίου του άνθρακα στο νερό και έτσι αυξάνουν το pH του όξινου νερού. Διάβρωση Η διάβρωση των σωληνώσεων προκαλεί προβλήματα στο νερό .Συνήθως ξεκινά από την επιφάνεια και κινείται στο εσωτερικό των σωληνώσεων .Η σκουριά είναι η ποιο γνωστή από όλες τις μορφές διάβρωσης . Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάβρωση είναι: Οξύτητα χαμηλό pH Υψηλές συγκεντρώσεις ορυκτών Αδέσμευτη ηλεκτρόλυση Γαλβανική διάβρωση που προκαλείται από όμοια μέταλλα. H φίλτρανση του νερού με ένα λεπτό φυσικό φράγμα καθαρίζει το νερό Τα φίλτρα νερού είναι η καλύτερη μέθοδος απομάκρυνσης  μολυσματικών ρύπων ,μικροοργανισμών, στερεών σωματιδίων και οσμών από το νερό. Η φίλτρανση αφαιρεί από το νερό του δικτύου, ρύπους  οσμές, στερεά υλικά μικροοργανισμούς ,ιζήματα ( λάσπη σκουριά ,άμμο). Η άσχημη οσμή ενδέχεται να διαχέεται και εκτός της βρύσης που χρησιμοποιείται .Αυτό σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα σε μεγάλη έκταση. Η φίλτρανση με ενεργό άνθρακα αποτελεί μια αποδεκτή ευρέως ουσία διήθησης .Ο ενεργός άνθρακας εξολοθρεύει κακή οσμή και γεύση, πτητικές ουσίες ,οργανικές ενώσεις ,φυτοφάρμακα κ.α. Τα συστήματα διήθησης ιζημάτων και δεξαμενών απομακρύνουν κάθε μολυσματική ένωση. Στο σπίτι θα έχετε πλέον καθαρό νερό. Το καθαρό νερό θωρακίζει την υγεία του οργανισμού, εξασφαλίζει την ευεξία και δημιουργεί τη βάση στήριξης του ευ ζην. Οι  καταναλωτές εφόσον διασφαλίζουν το καθαρό νερό ,κατόπιν ως φιλοσοφία θωρακίζουν ολιστικά την υγεία τους. Αυτό σταδιακά το πετυχαίνουν με τη άθληση ,την υγιεινή διατροφή  ,την κοινωνικότητα . Στον τομέα της φίλτρανσης του νερού για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ο καταναλωτής πρέπει να είναι ενημερωμένος. Η φίλτρανση του νερού βελτιώνει προβλήματα μυρωδιών και άσχημης γεύσης του νερού με τις παρακάτω επιλογές.

 • Ενεργός Άνθρακας
 • Αντίστροφη ώσμωση
 • Απογύμνωση αέρα
 • Απόσταξη
 • Απιονισμός
 • Υπερδιήθηση
 • Οξείδωση /Διήθηση
 • Απολύμανση/Διήθηση
 • Ρυθμίσεις ΡΗ υψηλότερες ή χαμηλότερες
 • Ανταλλαγή Ανιόν
 • Ηλεκτρόδιάλυση
 • Ανταλλαγή κατιόντων
 • Διήθηση

Διάβρωση Η διάβρωση των σωληνώσεων προκαλεί προβλήματα στο νερό. Συνήθως ξεκινά από την επιφάνεια και κινείται στο εσωτερικό των σωληνώσεων .Η σκουριά είναι η ποιο γνωστή από όλες .Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάβρωση είναι .

 • Οξύτητα (χαμηλό ΡΗ)
 • Υψηλές συγκεντρώσεις ορυκτών
 • Αδέσμευτη ηλεκτρόλυση
 • Γαλβανική διάβρωση που προκαλείται από μέταλλα

Μολυσματικοί ρύποι και πως επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού

Από διεθνείς  οργανισμούς προστασίας περιβάλλοντος έχουν καθοριστεί περίπου 80 ρύποι που ενδέχεται να εμφανιστούν στο πόσιμο νερό. Μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στον οργανισμό .Οι μολυσματικές ουσίες κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Αυτές καθορίζονται με βάση τις επιπτώσεις  στην υγεία του οργανισμού.Οι οξείες επιδράσεις  Eμφανίζονται άμεσα ,σε λίγες ημέρες από την κατανάλωση μολυσμένου νερού. Μολυσματικοί παράγοντες είναι τα μικρόβια τα βακτήρια οι ιοί .Αν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα προκαλούν επιπτώσεις στον οργανισμό ειδικά σε χαμηλό ΡΗ. Χρόνιες επιδράσεις  Oι χρόνιες επιδράσεις εμφανίζονται με την κατανάλωση μολυσμένου πόσιμου νερού .Οι ,μολυσματικές ουσίες περιλαμβάνουν υπό -προϊόντα απολύμανσης ,χημικές ουσίες ,διαλύτες ,ραδιονουκλίδια  ,αρσενικό κ.α. Ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο ,ηπατικά προβλήματα ,χαμηλή αναπαραγωγικότητα